Hvorfor bli medlem?

Eyüp Sultan Moské er et registrert trossamfunn i Norge. Alle trossamfunn får et statlig tilskudd basert på antall medlemmer i trossamfunnet.

Det er til stor hjelp for Eyüp Sultan Moské at muslimer registrerer seg som medlemmer hos oss. Det statlige tilskuddet bruker Eyüp Sultan Moské til å betale aktiviteter for barn og ungdom, strømregninger, fellesutgifter og andre driftskostnader i moskéen.

Husk: Man kan kun være medlem i ett trossamfunn av gangen. Dersom du er idag medlem av annen trossamfunn må du bruke fylle ut utmeldingsskjema og sende dette til der du er allerede medlem pr. idag. Kontakt oss så hjelper vi fram med dette.

Klikk Her for medlemsskjema. Utfylt skjema kan leveres til styret, postes eller sendes som vedlegg til følgende adresse: post@eyupsultan.no

Adresse: Hillevågsveien 23B 4016 Stavanger, Norway

Medlemskjema 
Utmeldingskjema for familie