Eyup Sultan Muslimske Begravelsesforening

Foreningens hensikt er å ivareta seg av økonomiske belastninger for de avdøde medlemmers transport av begravelse til Tyrkia. Og for å betale de nødvendige kostnader som er satt av forskriftene.

Husk at man må bli registrert til et muslimsk trossamfunn for at begravelsen skal være på islamsk måte. For å bli medlem av ESMB må man også bli medlem av Eyüp Sultan Moské.

Styremedlemmenes navn og telefonnumre i Eyüp Sultan Muslimske Begravelsesforening (ESMB) er gitt nedenfor.
Leder Ali Çoksürer | Tlf: 922 38 811
Nestleder/Kasserer Mehmet Akdeniz | Tlf: 909 69 426
Styremedlem Kayhan Akay | Tlf: 473 28 673
Styremedlem Serefattin Kaya | Tlf: 93456252

Kan også kontaktes via epost post@eyupsultan.no

Her kan du lese/laste ned vedtektene for ESMB:
Türkce / Norsk